Kontingent

Dansk Knarr er en frivillig forening og vores drift er baseret på kontigentbetaling.

Kontingent 2022 er fastsat til kr. 600,-

Indbetaling

Overførsel til: Nordea reg. 1329 konto 8966-949-296

eller

Mobilepay til 770571, Dansk Knarr Klub

 

Dansk Knarr klub cvr: 33559208