Årsmødet 2020 udsat

4. oktober 2020 10:17 , af Per Flemming Christensen

Kære Knarr sejler.

I henhold til vedtægterne for Dansk Knarr Klub afholdes Årsmødet i november måned, og forslag, der ønskes behandlet på et Årsmøde, skal følges af en skriftlig motivering og skal være bestyrelsen i hænde senest 8. oktober.

Covid-19 og gældende forsamlingsforbud betyder imidlertid at bestyrelsen har valgt at se tiden an, og indtil videre udskyde indkaldelse til Årsmøde 2020.

Det betyder samtidig at tidsfristen for indsendelse af forslag skubbes tilsvarende, og når indkaldelsen på et tidspunkt udsendes, vil en ny dato for forslag blive givet. Forslag er dog altid velkomne i god tid, så hvis du har noget på hjerte, så kom endelig med det snarest.