Det fælles regelsæt er publiceret

10. april 2017 22:35 , af Peter Bøttcher

KnarrOnedesign.com er resultatet af mange års vedholdende fælles indsats fra de tekniske komiteer i USA, Norge og Danmark. Det er det ISAF regelsæt, som vil gælde for alle Knarr sejlere. Fremover vil Knarr reglerne være at finde der, vi vil på Knarr.dk henvise hertil men vil dog bibeholde fx skippers guide og andet relevant materiale. Arbejdet med ISAF reglerne har i de seneste år været ledet af vores egen Ulf Røgeberg som formand for IKAs tekniske komite godt hjulpet af bl.a. Jes Thomsen.