Indkaldelse til Årsmødet 2016

14. januar 2017 15:14 , af Peter Bøttcher

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde,
Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Fra kl 18.00 inviterer Knarr Klubben til hyggelig samvær med en gang skipperlabskovs og en øl. Tilmelding til middagen senest den 16.11.2016 til Per Flemming Christensen (Per Christensen (perflemming.pc@gmail.com)

Se indkaldelse og dagsorden - obs ny version pga. fejl i forslagstekst -  her (opdateret 3-11-16)

Se regnskab 2015/16 her

På års
mødet trækkes lod om et Wild Card til IKC 2017, som foregår i Oslo. Håber at se så mange af medlemmerne som muligt.

Bestyrelsen