KDY Cup - 4th IKC udtagelsesstævne

12. januar 2017 15:22 , af Peter Bøttcher
Årets sidste IKC udtagelse blev en dramatisk omgang med varieret sommervejr og 6 gode sejladser. Lørdag bød øresund på kraftig sydgående strøm drilsk vestenvind som gav store udfordringer til sejlerne og overarbejde til dommerne. Søndag startede med frisk vind og en krap sø, 2 både blev sendt til tidlig afrigning for sæsonen, og resten af feltet kæmpede sig videre gennem den friske søndenvind. OD 112 med Henrik Sønderlund blev samlet vinder med Kim Bruhn og Lars Gottfredsen på 2. og 3. pladsen.  
Tak til KDY for en godt stævne og tillykke til vinderne.
Husk havelåge sejladsen i SKovshoved d. 15. okt. der er et festligt punktum for sæsonen, mere info på er på vej.