Medlemsbrev fra Formand og bestyrelse - årsmøde og ændringsforslag

18. september 2021 14:43 , af Peter Bøttcher

Kære Knarrsejler,

Siden Årsmødet i 2019 har bestyrelsen og de af bestyrelsen nedsatte udvalg for Vedtægter hhv. Regelændringer arbejdet på ændringsforslag, som skal tilfredsstille de af principudvalget fremsatte ønsker til ”At ændre for at bevare.”
Udvalgene har nu afsluttet deres arbejde, og vedlagte medlemsbrev med tilhørende ændringsforslag fra begge udvalg vil blive fremsat til debat og afstemning på Årsmødet, som vi håber at kunne afholde i november 2021. Formanden minder om, at forslag, der ønskes behandlet på et Årsmøde, kan fremsættes af alle medlemmer. De skal følges af en skriftlig motivering og skal være bestyrelsen i hænde senest 8. oktober. Det er bestyrelsens ønske, at klubben medlemmer med dette materiale får tid og lejlighed til at gennemgå, drøfte og være klar til afstemning på Årsmødet.

Eventuelle spørgsmål til vedtægtsændringsforslag bedes stilet til Jes Thomsen, og eventuelle spørgsmål til Regelændringsforslag bedes stilet til Morten Reinhold.

Med venlig sejlerhilsen

Per Fl. Christensen, O DEN 41
Bestyrelsesformand - Admiral

Medlemsbrev

Vedtægtsændringsforslag

Regelændringsforslag