Mindeord - Herluf Petersen OD13 Luffe

9. januar 2017 15:30 , af Peter Bøttcher

Herluf Petersen ”Luffe” er død 87år gammel.

Klavs Olsen, OD85 har på opfordring skrevet nogle ord om Herluf.


Mit bekendtskab med Luffe går helt tilbage til min tid som junior i Hellerup Sejlklub. Det år, jeg var gammel nok til at komme ind som junior, faldt Luffe for aldersgrænsen i den anden ende. Det hindrede dog ikke Luffe i at fortsætte med at gå ”Store P.” og havnefoged Winsløw til hånde i ledelse af juniorklubben, især ved klargøringen af de mange juniorbåde.
I adskillige år var Luffe ansat som salgs- og marketingleder i Hellesens batterifabrikker. I den periode købte han sig ind i OD 13 ”Pløk” med hjemsted i Hellerup, på pladsen ved siden af mig. Vi sejlede mange kapsejladser mod og med hinanden. Luffes speciale var distancesejladserne, Hven rundt og Møen rundt, hvor hans store kendskab til forholdene i Øresund kom ham til gode. – Mest husker jeg ham for hans utrolige venlighed, hans interesse og en imødekommenhed, der også omfattede den familie, jeg efterhånden slæbte med ned i havnen.
Hellesens Fabrikker sang på sidste vers, og det var Luffe klar over, så da indehaveren af Reef Agent fandt tiden inde til et generationsskifte, faldt det ganske naturligt for Luffe, og alle os andre, at det nu var ham, der sad i kælderbutikken, og dér vi skulle købe vort grej og udstyr. Det var i høj grad en butik, der beroede på personen Luffe. Men også en butik, der var afhængig af hans tilstedeværelse og indsats. Der blev derfor til hans store overraskelse og sørgmodighed ikke den fornødne tid tilovers til vedligeholdelse af hans egen knarr endsige til ret mange sejltimer med gode venner. Hellerup Bådservice var blevet en så fast del af Luffe, at alt andet syntes at måtte vige. Det kunne vi, hans kunder, være glade for. Jeg har aldrig oplevet at gå forgæves til hans butik. Det forekom mig, at han altid holdt åbent, og at han altid havde de dimser, jeg lige stod og manglede. Men mest af alt, at han altid havde tid til at sikre sig, at vi fik lige det, vi havde brug for. Igennem de lange samtaler, der som regel fulgte med, fik han på sælsom vis fortalt mig, hvordan jeg også kunne løse min vedligeholdelse på en anden og bedre måde. Fuldstændig lige som han gjorde det i min juniortid.
I de senere år indså han, at driften af butikken ikke var forenelig med vedligeholdelsen af en gammel træknarr. Det var genialt, at han søgte makkerskab med Claus Poulsen, der gav OD 13 en genopstandelse. Ligeså naturligt var det, at han så siden overdrog den helt til Claus, sådan som det nu er i dag.
I de seneste år kunne det godt mærkes, at Luffe var ved at være slidt. Han fandt det selv på sin plads at lukke Hellerup Bådservice, der var så tæt knyttet til hans person, at den ikke kunne overdrages til en næste generation. Jeg havde fornøjelse af at møde Luffe til KDYs bridgeaftener. Der optrådte han i nogle år som fast makker med Axel Madsen-Mygdal. Det var mærkbart, at Luffe var brugt op. Det lagde han heller ikke selv skjul på. Det er derfor ikke nogen stor overraskelse, at Luffe nu er død.

Det er altid betagende, når en epoke er slut. Det er altid mindeværdigt at have kendt og igennem et langt liv været sammen med en person som Luffe.
Æret være hans minde.

Charl. 2016-06-09

Klavs