Klasseregler

I forbindelse med Kongelig Norsk Seilforenings godkendelse af Knarren som entype, blev der udarbejdet et Internationalt Klasseregel sæt som blev grundlaget for ”The Blue Book”. ”The Blue Book” blev den fælles klasseregel samling for Knarr organisationerne i Norge, Danmark og USA (San Francisco).

Reglerne er udformet så alle Knarrer, uanset byggemetode har ens egenskaber.

Med tiden er der sket mindre justeringer af Klassereglerne, storskødesystemet blev ændret fra agterskødning til cockpitskødning, der blev tilladt en større mere moderne fok, træmast og bom blev erstattet af en moderne aluminiums rig osv. Ændringer som har gjort båden mere attraktiv, lettere at sejle og vedligeholde.

Efter et grundigt forarbejde blev den ”The Blue Book” i 2010 skrevet ind i det internationale ISAF regel format. Reglerne er de samme, men mere præcist beskrevet, hvilket giver færre muligheder for tolkninger.
De nye Internationale Klasseregler er nu grundlaget for klassens videre fremtid.


International Knarr Association, IKA

For at fastholde Knarr som en international klasse-båd, så er der etableret en overbygning på de nationale Knarr Klubber, der skal godkende alle fremtidige ændringer på Knarr'en. Se reglerne for IKA herunder:

ARTICLES OF THE INTERNATIONAL KNARR ASSOCIATION


Klasseregler

Se den seneste version 3.0: 03.12.2012 af klassereglerne for Knarr her samt vedtagne ændringer efterfølgende:

KLASSEREGLER

 

Rettelser til klasseregler 3.0: 03.12.2012 samt ikrafttrædelsestidspunkt

 Afsnit Ændring  Gyldig fra  Oprindelse 
 C.2.2  Crew weight limit 275 kg   1.10.2015 Årsmøde 2015 
 C.2.2  Crew weight limit 300 kg  22.11.2016  Årsmøde 2016 

 


Ejerkontrol

 

Ejer-rorsmands forpligtelser ved kapsejlads:

EJER-KONTROL