Admirals-Formandsfortegnelse

ADMIRALER/FORMÆND GENNEM TIDEN


ÅRSTAL ADMIRAL/FORMAND

2024 Per Flemming Christensen
2023 Per Flemming Christensen
2022 Per Flemming Christensen
2021 Per Flemming Christensen
2020 Per Flemming Christensen
2019 Peter Bøttcher
2018 Peter Bøttcher
2017 Peter Bøttcher
2016 Peter Bøttcher
2015 Søren Kyllebæk
2014 Søren Kyllebæk
2013 Søren Kyllebæk
2012 Søren Kyllebæk
2011 Tom Carlsen
2010 Tom Carlsen

I 2010 blev Admiralitetet nedlagt og erstattet af en klub med formand.

ÅRSTAL ADMIRAL
2009 Mikkel Thomsen
2008 Mikkel Thomsen
2007 Mikkel Thomsen
2006 Ike Houmann Nielsen
2005 Peter Lerbrandt
2004 Torben Larsen
2003 Bent Bramsen
2002 Klavs Olsen
2001 Ulla Thor-Jensen
2000 Poul Schülein
1999 Lars Dinesen
1998 Vibeke Lykke
1997 Mogens Carrebye
1996 Troels Bjerg
1995 Otto Langhorn
1994 Jes Thomsen
1993 Sven Gravesen
1992 Søren Krause
1991 Jørgen Lange
1990 Erik Groth
1989 Per Hector
1988 Lars Ole Knudsen
1987 Kit Poulsen
1986 Peter Langkjær
1985 Kim Eilersen
1984 Eigil Mølsgaard
1983 Jens Ive
1982 Claus Hector
1981 Peter Grauballe
1980 Kai Lange
1979 Poul Jørgen Ranløv
1978 Allan Brown
1977 Stig Gervil
1976 Peter Ward
1975 Peter Ward
1974 Jørgen Skovsgaard
1973 Alan Smith
1972 Niels Lauersen
1971 Peter Broberg
1970 Henrik Melchior
1969 Bent Hoyer
1968 Jens Egelund
1967 Preben Hagen
1966 Louis Schnakenburg
1965 Niels Johansen
1964 Henrik Kampmann
1963 Jens Egelund
1962 Axel Madsen-Mygdal
1961 Erik Dugdale
1960 Erik Dugdale
1959 Erik Dugdale
1958 Erik Dugdale
1957 Erik Dugdale
1956 Erik Dugdale