Klasseregler

Opslagstavle - Regel QA

Spørgsmål til Regeludvalget kan - og skal - stilles i nedenstående blog. Etableret 2021. 

Dit spørgsmål vil blive behandlet af Regeludvalget; du kan abonnere på indholdet og andre kan også kommentere. God tone er påkrævet - code of conduct gælder også på webbanen.
VIGTIGT: Opslag skal slås op med type "Offentligt". Medlemmer kan abbonnere på besked ved nye opslag

Historien om regler

I forbindelse med Kongelig Norsk Seilforenings godkendelse af Knarren som entype, blev der udarbejdet et Internationalt Klasseregel sæt som blev grundlaget for ”The Blue Book”. ”The Blue Book” blev den fælles klasseregel samling for Knarr organisationerne i Norge, Danmark og USA (San Francisco).

Reglerne er udformet så alle Knarrer, uanset byggemetode har ens egenskaber.

Med tiden er der sket mindre justeringer af Klassereglerne, storskødesystemet blev ændret fra agterskødning til cockpitskødning, der blev tilladt en større mere moderne fok, træmast og bom blev erstattet af en moderne aluminiums rig osv. Ændringer som har gjort båden mere attraktiv, lettere at sejle og vedligeholde.

Efter et grundigt forarbejde blev den ”The Blue Book” i 2010 skrevet ind i det internationale ISAF regel format. Reglerne er de samme, men mere præcist beskrevet, hvilket giver færre muligheder for tolkninger.

De nye Internationale Klasseregler er nu grundlaget for klassens videre fremtid og publiceret i 2017 på den nye fælles hjemmeside. Princippet er at der hvert år på Admirals meeting gennemgås forslag til regelændringer samt registreres national prescriptions, hvilket medfører enopdatering af reglerne (hvert år).

Tjek de vigtigste mål

Skal du sejle kapsejlads, så tjek din båd - læs her

De internationale klasseregler -> knarronedesign