Klasseregler

De internationale klasseregler - tryk her -> knarronedesign

 

Historien

I forbindelse med Kongelig Norsk Seilforenings godkendelse af Knarren som entype, blev der udarbejdet et Internationalt Klasseregel sæt som blev grundlaget for ”The Blue Book”. ”The Blue Book” blev den fælles klasseregel samling for Knarr organisationerne i Norge, Danmark og USA (San Francisco).

Reglerne er udformet så alle Knarrer, uanset byggemetode har ens egenskaber.

Med tiden er der sket mindre justeringer af Klassereglerne, storskødesystemet blev ændret fra agterskødning til cockpitskødning, der blev tilladt en større mere moderne fok, træmast og bom blev erstattet af en moderne aluminiums rig osv. Ændringer som har gjort båden mere attraktiv, lettere at sejle og vedligeholde.

Efter et grundigt forarbejde blev den ”The Blue Book” i 2010 skrevet ind i det internationale ISAF regel format. Reglerne er de samme, men mere præcist beskrevet, hvilket giver færre muligheder for tolkninger.

De nye Internationale Klasseregler er nu grundlaget for klassens videre fremtid og publiceret i 2017 på den nye fælles hjemmeside. Princippet er at der hvert år på Admirals meeting gennemgås forslag til regelændringer samt registreres national prescriptions, hvilket medfører en opdatering af reglerne (hvert år)


Ejerkontrol

Ejer-rorsmands forpligtelser ved kapsejlads:

EJER-KONTROL


Regel QA 

etableret 2019. 

Spørgsmål til Regeludvalget kan - og skal - stilles hér.

Dit spørgsmål vil blive behandlet af Regeludvalget. Hvis spørgsmålet har betydning for klassereglerne, bliver det også behandlet i IKAs Technical Committee, således at fortolkninger af klassereglerner ens i alle lande.

Du bør kunne forvente et svar hér på siden efter ca. 2 -3 uger.

Spørgsmål og svar fra alle lande publiceres på www.knarronedesign.com

 

Regelspørgsmål Dato
Må der benyttes hanefod på storskødets løjgang 07-03-2019
Denne er indrettet som to snore fastgjort hhv. fra sb og bb side af skødestolpen til storskødets underste
blok , snarere end at anvende en skødevogn monteret øverst på skødestolpen som vist på klassereglernes tegning ”F” og ”W”.   
Svar fra regeludvalg   07-03-2019
Sålænge afstanden mellem de to snore, som må være max. 200 mm, anser vi at indretningen er indenfor klassereglerne, jfr. regel C.9.8 (a) 1.

 

 

Regelspørgsmål Dato

Spørgsmål til Regel 8.6 Barney Post Samt 9.7 Running Rigging

Spørger: DEN112/Peter Christiansen

Svar fra Regeludvalg

Modt. 7-11-19

Pub. 29-12-19

Vedr. “Changes to Knarr – Int. Class Rules as of 2020”

Peter skriver:

Som halvpartsreder i Knarr O112 har jeg læst de ændringer til vore internationale Knarr-klasseregler med stor interesse, der er foreslået og vedtaget fra og med 2020.

Da jeg måske ikke er den eneste, der har lidt spørgsmål desangående, har jeg nedenfor prøvet at opremse nogle af de punkter, der senere kunne opstå tvivl omkring.

Dette er skrevet i den venlige Knarr-ånd, i håb om at nogle af de mest åbenlyse fejl/uhensigtsmæssigheder kan nå at blive rettet inden ”9-11”-papiret underskrives!

 

C.8 HULL APPENDAGES

8.6 BARNEY ((Main Sheet) Traveler) POST

(a) USE: (Husk den venstre Parentes)

A barney post may be fitted.

MANDATORY:

 

1. The post … accordance with Drawgs. “F” & “W”

Kun Skødeskinnes (ikke vognens) max. Højde & Udslag (+/- 100 mm) samt Barney Post’ens placering i skroget Længdemæssigt er angivet på disse to tegninger – Derfor,

Q - Er der noget max mål på hvor bred Barney Post’en må være, f.eks de 360 mm, der nævnes senere ifbm. Attachment?

Den skal i princip være i bredde som på tegning F.  

 

Den længdemæssige placering er angivet på Tegn. ”F” til +/- 50 (mm) agten for ”Locker seat”. Da disse kistebænksluger ikke er entydigt defineret og da også forskellige længder kistebænke er accepteret – Derfor,

Q – Ville det ikke være bedre med et længdemæssigt mål på Tegn. ”F” fra Hovedskottet (det mellem Cockpit og Salon)?

I alle GRP både er der en helt klar placering af skøde stolpe. Der er en udsparing i cockpit formen.


2. Material of post & attachment … wood.

Det er svært - styrkemæssigt – at samle to stykker træ vinkelret på hinanden uden brug af (metal-) beslag – Derfor,

Q – Må man benytte Rustfri stål/Alu-beslag til at styrke samlingen mellem Barney Post og Top-pladen (som vel er = Attachment)?

Ja

Q – er Ply-Wood (f.eks. marine/mahogni-finér med toplag af f.eks. teak) også betragtet som Wood?

Ja

 

3. The height at the top surface … per Drawg. “W”

Målet er ikke angivet til toppen af Barney Post eller Attachment; men til toppen af en gammeldags skødeskinne - a la dem vi benytter til fokkens skødevisere. I dag benytter vi kraftigere løjgange/skinner med kuglelejevogne, der ofte er meget højere end den på Drawg. W viste – Derfor,

Q – Ville det ikke give bedre mening, om man angav en max højde (”kote”) for øjet/bøjlen på skødevognen (210 mm under Sheer Line)?

Toppen af skinnen skal være 210 mm under sheer line, som på tegning W. En høj skinne kræver en lavere stolpe.

 

(b) OPTIONAL:

1) A traveler or other device(s) ….

Det er uvist om en ”traveler” er Skinnen eller vognen – Derfor,

Q – Bør det ikke være centeret af Bøjlen på skødevognen, der højst må have et udsving fra sin centerposition på +/- 100 mm?
En ’traveler’ er vognen om den må bevæge sig max 200 mm.

 

2) An attachment with flat surface ….  

Det forstås, at den ”horisontale top-plade” (= Attachment) må have en fri udformning inden for rektanglet 36 x 23 cm (B x L) dog højst en overflade på 370 cm2 – Derfor,

Q – Er der et krav til tykkelsen af Top-pladen?
Nej, men alt med rimelighed.

Q – Hvad er ”hardware” ud over Cleats, Jammers, Swivel-base Block & evt. Hanefod?
Kan ikke tænke på noget andet, hvad har du i tankerne?

 

3) Cleats for setting the ….

Der er ikke angivet, hvor højt over Top-pladen/Attachment ”Cleats” må sidde – Derfor,

Q – Ville det ikke give mening et disse ”Cleats” (Frølår?) må frit placeres så længe de er på luvkarmen eller indenfor og ikke over luvkarmenes niveau (altså hvor som helst inde i cockpit’et)?

Cleats skal sidde ind i cockpitet incl. på cockpit karmene. Alle storskøde liner kommer fra skødestolpen.

 

5) A swivel-base (block?) with cleat to adjust the mainsheet.

Som under 3) - Der er ikke angivet, hvor højt over Top-pladen/Attachment denne blok & ”Cleat” må sidde – Derfor,

Q – Ville det ikke give mening et denne blok med ”Cleat” må frit placeres (i bådens centerlinje) indenfor og ikke over luvkarmenes niveau og alternativt må ”mainsheet cleat(s)” sidde på luvkarmen? Storskøde skal gå direkte mellem bom og skødestolpe.

Det er uklart hvad du er efter, så regeludvalget beder om at du uddyber dit spørgsmål.

 

5) US national prescription: Foot pegs ….

Det vil være praktisk, at US & DK’s regler konvergere, da det er de lande der står for udviklingen af Knarren, som kan sikre klassens fremtid & overlevelse. – Derfor,

Q – Vil det ikke være fornuftigt at vi acceptere US nat. prescription uden forbehold, så US & DK fra denne fælles platform kan koordinere hensigtsmæssige ændringer fremover?

Forslag herom blev nedstemt på årsmøde 2019.

 

C.9.8 RUNNING RIGGING

a) USE:

(1) The Mainsail … of the sheet fastening point.

Det er vel storskødeblokken(e), der har en max vandring på +/- 100 mm - Derfor,

Q – Vil det ikke være en mere hensigtsmæssig formulering med; …. sideways travel of the sheet fastning point to/on the traveller car?

Det er vognen som skal have en max sidevejs bevægelse på 200 mm.

 

The height of the post … line.

Det er vel storskødeblokken(e)s bøjle, der skal være 210 mm under sheer line - Derfor,

Q – Vil det ikke være en mere hensigtsmæssig formulering med; The height of the fastening point on the traveler car of the main sheet block(s) shall be …?

210 mm under sheer line er til overkant skinne.

 

The position of the post … in plan F.

 Plan F er vel Drawg. F. - Derfor,

Q – Vil det ikke være en mere hensigtsmæssig formulering med; …. shown on Drawing F.?

Positionen af skødestolpen er entydig bestemt af formen.

However, all parts of the sheet …. directly between the boom and post.

 “directly between” betyder vel, at både storskøde grov & finhalet skal være under Bommen (vel ikke på langs af denne? – selvom det godt kan være plads under bommen) og fastgjort til the Post. Da the barney Post går godt 20 cm under cockpitdørken må finhalet vel fastgøres hvor som helts på the barney Post - Men,

Q – Vil det nu være ”ulovligt” at føre storskøde finhalet (vandret) under dørken (eller under agterdækket), som flere danske knarr’er har praktiseret?
Alle storskøde hal skal være i cockpitet.

 

The Tailing end(s) may be led to cleat or jammer.

Q – Hvor starter en ”Tailing end” på storskødets grov & finjustering? Der hvor den forlader den sidste (udvekslings?) blok inden skødet når Cleat’en?

Ja.

 

Position of cleat or jammer is free. Use of winch on the post is permitted.

Placering af cleat(s) eller jammer kan vel frit placeres, så længe det foregår inden for cockpit’et. - Derfor,

Q – Vil det være tilladt at anbringe beslag/fittings frit på the post, så det gør det lettere at nå cleat(s)/jammer, når man sidder på dækket, så længe at de anbringes inde i cockpit’et – på luvkarm eller under det niveau?

Regeludvalg må vide hvad du har i tankerne inden dette spørgsmål kan besvares.

 

(6) The sails shall …. lead to the cockpit.

Om udvekslingen for Fokke/Storsejlsfald finder sted i maste top eller bund kan vel være eet fedt!? Det er vel en praktisk løsning med topudveksling på faldet, når man ikke har faldspil på ruffet. Det forstås at finhalet til fald Skal sidde (udvendigt) på masten ”under øjenhøjde”; men ikke længere på ruffet! Det vil ramme O120 - Derfor,

Q – Hvad er problemet i at lade den gamle tekst/frihedsgrad være uændret?

Forstår ikke spørgsmålet.

 

C.9.7 RUNNING RIGGING

Q – Hvorfor kommer C.9.7 STANDING RIGGING efter C.9.8 RUNNING RIGGING?

Forklar.

(b) USE:

(b) The permanent backstay …. shall be lead under deck.

”may” er blevet erstattet med ”shall” (= must?) - Derfor,

Q – Vil det ikke unødigt ekskludere de ældre knarr’er, der har en gearing/blokke på deres justering til agterstaget over agterdækket? Og hvad skulle konkurrence-fordelen være, i at føre den frie ende/tamp fra agterstagsjusteringen over dæk?

En udveksling på agterstag over dæk er ikke forbudt. Hækstaget skal føres under dæk.

 


 

Ejerkontrol

Skal du sejle kapsejlads, så tjek din båd - læs her