Klasseregler

De internationale klasseregler - tryk her -> knarronedesign

 

Historien

I forbindelse med Kongelig Norsk Seilforenings godkendelse af Knarren som entype, blev der udarbejdet et Internationalt Klasseregel sæt som blev grundlaget for ”The Blue Book”. ”The Blue Book” blev den fælles klasseregel samling for Knarr organisationerne i Norge, Danmark og USA (San Francisco).

Reglerne er udformet så alle Knarrer, uanset byggemetode har ens egenskaber.

Med tiden er der sket mindre justeringer af Klassereglerne, storskødesystemet blev ændret fra agterskødning til cockpitskødning, der blev tilladt en større mere moderne fok, træmast og bom blev erstattet af en moderne aluminiums rig osv. Ændringer som har gjort båden mere attraktiv, lettere at sejle og vedligeholde.

Efter et grundigt forarbejde blev den ”The Blue Book” i 2010 skrevet ind i det internationale ISAF regel format. Reglerne er de samme, men mere præcist beskrevet, hvilket giver færre muligheder for tolkninger.

De nye Internationale Klasseregler er nu grundlaget for klassens videre fremtid og publiceret i 2017 på den nye fælles hjemmeside. Princippet er at der hvert år på Admirals meeting gennemgås forslag til regelændringer samt registreres national prescriptions, hvilket medfører en opdatering af reglerne (hvert år)


Ejerkontrol

Ejer-rorsmands forpligtelser ved kapsejlads:

EJER-KONTROL


Regel QA 

etableret 2019. 

Spørgsmål til Regeludvalget kan - og skal - stilles hér.

Dit spørgsmål vil blive behandlet af Regeludvalget. Hvis spørgsmålet har betydning for klassereglerne, bliver det også behandlet i IKAs Technical Committee, således at fortolkninger af klassereglerner ens i alle lande.

Du bør kunne forvente et svar hér på siden efter ca. 2 -3 uger.

Spørgsmål og svar fra alle lande publiceres på www.knarronedesign.com

 

Regelspørgsmål Dato
Må der benyttes hanefod på storskødets løjgang 07-03-2019
Denne er indrettet som to snore fastgjort hhv. fra sb og bb side af skødestolpen til storskødets underste
blok , snarere end at anvende en skødevogn monteret øverst på skødestolpen som vist på klassereglernes tegning ”F” og ”W”.   
Svar fra regeludvalg   07-03-2019
Sålænge afstanden mellem de to snore, som må være max. 200 mm, anser vi at indretningen er indenfor klassereglerne, jfr. regel C.9.8 (a) 1.

 

 

Regelspørgsmål Dato
   
   
Svar fra regeludvalg   
 

 

TrimGuide

Vejledning til en bedre sejloplevelse

Ejerkontrol

Skal du sejle kapsejlads, så tjek din båd - læs her

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til regeludvalget

.