Bestyrelse og udvalg

Om bestyrelsen

Valgt på årsmødet og efterfølgende konstitueret sig. Senere ændringer udmeldt særskilt.