Bestyrelsen

Dansk Knarr Klub 

Bestyrelsen – valgt på årsmødet d. 19. november 2019 og efterfølgende konstitueret sig.

Per Fl. Christensen (OD41) - formand og admiral
Lejrevej 11 
3650 Ølstykke 
Mobil: 4030 4770 
e-mail: perflemming.pc@gmail.com

Morten Reinhold (OD113) - sekretær
Frændevej 4b
2870 Dyssegaard
Mobil: 99 55 25 93

Søren Leopold (OD121) - kasserer

Mantziusvej 2A
2900 Hellerup
Mobil: 2141 6116
Email: leopold@cfoconsulting.dk

Ulf Røgeberg (OD69)
Sophus Bauditz Vej 39 
2920 Charlottenlund 
Tlf. 3963 8354 
Mobil 4030 9163 
e-mail: ulf@rogebergdesign.dk

Jakob Zarp (OD118)
Strandvejen 167, 1. th.  
2900 Hellerup
Mobil: 2181 8404
Email: jakobzarp@gmail.com

Henrik Søderlund (OD112)
Lyskær 10
2730 Herlev
Mobil: 2073 9621

Jesper Dalsgaard Rasmussen (OD128)

Borchsvej 12
2950 Vedbæk
Mobil: 4012 9030

1st. suppleant:
Britha Dam Albrecht (OD91)
Berlingsbakke 6
2920 Charlottenlund
Mobil: 4280 0071


Udvalg: 

Kapsejladsudvalget: 
Jakob Zarp som formand sammen med Henrik Søderlund.

Klasseregeludvalget: 
Ulf Røgeberg som formand sammen med Jes Thomsen, Michael Knudsen og Thomas Olsen.

Webside/Markedsføring:
Jesper D. Rasmussen som formand sammen med Søren Leopold og Britha Albrecht.
Henter billeder...