For arrangører

Knarr sejlerne sætter stor pris på at sejlklubber vil være med til at afholde kapsejlads for Knarr’ene.

For at både arrangør og vi som sejlere skal få den bedste oplevelse har vi fremstillet en række værktøjer for kapsejladsarrangører.

Målsætningen er, at vi hjælper hinanden og får afstemt forventningerne til hinanden.

Der lægges rigtig mange kræfter i, at afholde og deltage i et stævne. Sejlerne forbereder både og besætninger. Og klubbernes frivillige bruger deres fritid for at hjælpe.

Derfor håber vi, at værktøjerne kommer alle til gode.

Værktøjerne er:

Anbefalinger for kapsejladsarrangører
Indbydelse ISAF/ eksempel
Sejladsbestemmelser / eksempel
Banelægning 
Knarr bane
Mandskab og materiel 
Protestskema
Udlevering af protestskemaer
DS om kapsejlads