Sletten Cup 2022

Her kan du registrere din deltagelse i Sletten Cup, der afholdes d. 11-12 juni 2022. 

Senest tilmelding tirsdag d. 7. juni 2022, herefter pålægges gebyr kr. 600,- på deltagergebyret. 

Registrering
Indtast knarr sejlnummer - DEN XX
Indtast bådnavn
Indtast skippers fulde navn
Skippers sejlklub
Indtast skippers email
Indtast navn
Indtast sejlklub
Indtast evt. note
Indtast navn
Indtast sejlklub
Indtast evt. note
Indtast navn
Indtast sejlklub
Indtast evt. note
Plads i Sletten Havn
Plads i Sletten Havn
Skal kunne fremvises efter behov
Skal kunne bekræftes på websejler
Venligst bekræft
Indbetales på mobilepay 770571 - "Sletten DEN XX"
Indbetales på mobilepay 770571 - "Sletten Frokost DEN XX"
Evt. kommentarer til arrangørerne