IKC Udtagelsesserie

Invitation til udtagelsesserien

”International Knarr Championship” 2019

 

Det 51. internationale Knarr Championship afholdes i San Francisco i efteråret 2019.

Knarrklubben indbyder danske Knarrsejlere til at melde sig til udtagelsesserien som omfatter 4 stævner i 2018 og dyste om at være blandt de danske sejlere, som får mulighed for at deltage i det internationale stævne, som er at betragte som verdensmesterskabet for Knarr.

 

Deltagelse

Ret til deltagelse i udtagelsesserien til IKC 2019 har de rorsmænd med besætninger, som opfylder følgende betingelser:

 1. Stiller med en Knarr med gyldigt certifikat og som overholder de seneste Knarr International Class Rules www.knarronedesign.com;
 2. Er medlemmer af en sejlklub, som er tilsluttet en national myndighed under ISAF;
 3. Opfylder deltagerbetingelserne om ejerskab af en Knarr og om professionalisme, jf. ”Deed of Trust” med evt. senere ændringer. (www.knarronedesign.com);
 4. Rorsmanden skal være medlem af Dansk Knarr Klub;
 5. Evt. substitut rorsmand skal indgå i besætningen ved IKC udtagelsessejladserne i 2018, hvis rorsmanden bliver udtaget til og sejler IKC.
 6. Rorsmanden skal senest den 15. juni 2018 have tilmeldt sig udtagelsesserien.

Den tilmeldte rorsmand skal sejle hele udtagelsesserien med mulighed for substitut i maksimalt et (1) stævne. Rorsmanden kan skifte besætningsmedlemmer og/eller båd i løbet af udtagelsesserien.

Der kan ikke dispenseres fra ovenstående regler.

Kvalifikation

Danske deltagere i IKC 2019 bliver de rorsmænd med besætninger, som bliver bedst placeret i IKC udtagelsesserien i 2018 samt den regerende IKC mester med besætning, såfremt der bliver en dansk IKC vinder i Skovshoved 2018.

Der udtages det antal rorsmænd med besætninger, som Danmark er berettiget til at stille med ved IKC 2019, jf. ”Deed of Trust” med evt. senere ændringer. Antallet bestemmes af den arrangerende klub og forventes at være mindst 5.

Udtagelsesserien

Udtagelsesserien omfatter fire weekend stævner, der så vidt muligt alle sejles efter Knarrklubbens sejladsbestemmelser.

Stævnerne i 2018 er (med forbehold for ændringer):

 1. Mellerup Cup, Skovshoved, d. 26-27 maj 2018 (max 6 sejladser)
 2. Sletten Cup, Sletten, d. 16-17 juni 2018 (max 6 sejladser)
 3. Danmarksmesterskabet, Dragør, d. 1-2 september 2018 (max 8 sejladser)
 4. Svanemøllen Cup, Svanemøllen, d. 22-23 september 2018 (max 6 sejladser)

De fire stævner giver mulighed for i alt 28 sejladser, som alle tæller med til udtagelsesserien, idet der beregnes et antal fratrækkere:

 1. Ved 11-14 sejladser kan der fratrækkes: 1 sejlads.
 2. Ved 15-18 sejladser kan der fratrækkes: 2 sejladser.
 3. Ved 19-22 sejladser kan der fratrækkes: 3 sejladser.
 4. Ved 23-28 sejladser kan der fratrækkes: 4 sejladser.

I stævnerne deltager også Knarrer, som ikke er tilmeldt udtagelsesserien for IKC 2019. Uanset dette er det stævnets pointtal, der tæller til udtagelsesserien.

Eventuelle tvister om nærværende regler afgøres af Knarr klubbens bestyrelse. Udtagelsesseriens resultatberegning afventer ikke afgørelser af eventuelle appeller, anmodninger o.l. til Dansk Sejlunion.

Bliver du kvalificeret og tilmelder dig IKC, så vær opmærksom på at der kan optræde et afmeldingsgebyr, hvis du afmelder dig, når der er mindre end 12 uger til stævnet.

Deltagergebyr

Det er GRATIS at tilmelde sig udtagelsessejladserne til IKC 2019. HUSK, at tilmelding er nødvendig, det er ikke nok bare at sejle IKC udtagelsesstævnerne.

Tilmelding og tidsfrist

Udfyld IKC 2019 tilmeldingsformularen nedenfor senest 15. juni 2018.

Registrering til IKC 2019 Udtagelsesserie (San Francisco)
OD ..
Navn

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om udtagelsesserien kan stilles til:

Jakob Zarp, Kapsejladsudvalget
Mail: jakobzarp@gmail.com