IKC Udtagelsesserie

Invitation til udtagelsesserien til

”International Knarr Championship” 2021 Bergen

Det 52. internationale Knarr Championship afholdes i Bergen i eftersommeren 2021.

Knarrklubben indbyder danske Knarrsejlere til at melde sig til udtagelsesserien som omfatter 3 stævner i 2020 og dyste om at være blandt de danske sejlere, som får mulighed for at deltage i det internationale stævne, som er at betragte som verdensmesterskabet for Knarr. 

Deltagelse

Ret til deltagelse i udtagelsesserien til IKC 2021 har de rorsmænd med besætninger, som opfylder følgende betingelser: 

 1. Stiller med en Knarr med gyldigt certifikat og som overholder de seneste Knarr International Class Rules www.knarronedesign.com; med den midlertidige for 2020 gældende danske særregel C.8.6.5. Barney (traveller) Post:

   A barney post may be fitted.. MANDATORY: (1) The post shall be fitted in accordance with Drawing “F” and “W”. (2) Material of post and attachment as per (b) (2) below shall be wood. US national prescriptions: Material shall be wood or aluminum with a weight not less than 3 pounds without traveler, fasteners or the bracket that it mounts to. (3) The height at the top surface, incl. attachment as per (b) (2) below, shall be per Drawing “W”. OPTIONAL: 1. A traveler or other device(s) not to exceed 200 mm of adjustment of the main sheeting. 2. Cleats for setting the mainsheet, traveller and backstay adjustment. 3. A winch and cleat for mainsheet adjustment per drawing “F”. 4. A swivel-base with cleat to adjust the mainsheet. 5. Attachment of other fittings to the Barneypost is optional, the number of fittings and design is free. These fittings shall not under any circumstance be capable of altering the sheeting of the mainsail. 6. All fittings mentioned in point 1 through 5 must fit inside a box with the following dimensions: Length: 280 mm, With 480 mm. No fittings may protrude more than 110 mm. above the barneypost.


 2. Er medlemmer af en sejlklub, som er tilsluttet en national myndighed under ISAF;
 3. Opfylder deltagerbetingelserne om ejerskab af en Knarr og om professionalisme, jf. ”Deed of Trust” med evt. senere ændringer. (www.knarronedesign.com);
 4. Rorsmanden skal være medlem af Dansk Knarr Klub;
 5. substitut rorsmand skal indgå i besætningen ved IKC udtagelsessejladserne i 2020, hvis rorsmanden bliver udtaget til og sejler IKC.
 6. Rorsmanden skal senest den 7. august 2020 have tilmeldt sig udtagelsesserien.

Den tilmeldte rorsmand skal sejle hele udtagelsesserien med mulighed for substitut i maksimalt et (1) stævne. Rorsmanden kan skifte besætningsmedlemmer og/eller båd i løbet af udtagelsesserien.

Der kan ikke dispenseres fra ovenstående regler.

Wild Card deltager

Vi vil præmiere de rorsmænd, der ikke placerer sig blandt de første i udtagelsessejladserne, ved at den/de sidste danske rorsmand bliver fundet ved lodtrækning. Lodtrækningen foregår efter sidste udtagelsessejlads. For hvert et stævne en rorsmand har startet i, maksimalt de tre stævner, kommes et lod i admiralshatten. Deltageren/rorsmanden findes nu ved simpel lodtrækning.

Kvalifikation

Danske deltagere i IKC 2021 bliver de rorsmænd med besætninger, som bliver bedst placeret i IKC udtagelsesserien + ”Wild Card” rorsmanden, samt den regerende IKC mester.

Der udtages det antal rorsmænd med besætninger, som Danmark er berettiget til at stille med ved IKC 2021, jf. ”Deed of Trust” med evt. senere ændringer. Antallet bestemmes af den arrangerende klub og forventes at være mindst 5. 

Udtagelsesserien

Udtagelsesserien omfatter tre weekend stævner, der så vidt muligt alle sejles efter Knarrklubbens sejladsbestemmelser. 

Stævnerne i 2020 er (med forbehold for ændringer):

 1. Hellerup Cup, Hellerup, d. 7 - 9 august 2020 
 2. Rungsted Cup, Rungsted d. 29 – 30 august 2020
 3. Knarr DM, Rungsted, d. 19 – 20 september 2020

De tre stævner giver mulighed for i alt 21 sejladser, som alle tæller med til udtagelsesserien, idet der beregnes et antal fratrækkere: 

 1. Ved 11-14 sejladser kan der fratrækkes: 1 sejlads
 2. Ved 15-18 sejladser kan der fratrækkes: 2 sejladser
 3. Ved 19-22 sejladser kan der fratrækkes: 3 sejladser

Da antallet af udtagelsessejladser i 2020 kun bliver maks. 21 sejladser og udgangspunktet

at en udtagelsesserie bør være på 20 sejladser (netto efter fratrækkere). For 2020 åbnes i princippet en ny serie, dog således at de i 2019 opnåede sejladser  tæller med så der opnås 20 sejladser i alt (netto efter fratrækkere). Der skal altså fyldes op med 2019-resultater til der i alt bliver 20 tællende sejladser i den endelige udtagelsesserie. Blandt de tilmeldte til udtagelsessejladser i 2020 er det planen at der vil blive udtrukket 1 wildcard.

Opfyldningen bliver med gennemsnitsplaceringer fra de 19 gennemførte sejladser i 2019, dvs. man tager lige så mange points pr. manglende sejlads, som rorsmanden gennemsnitligt har opnået pr sejlads i 2019 og lægger til de point, som er opnået i de i 2020 sejlede tællende sejladser, så der i alt er 20 sejladser i serien.

I stævnerne deltager også Knarrer, som ikke er tilmeldt udtagelsesserien for IKC 2020. Uanset dette er det stævnets pointtal, der tæller til udtagelsesserien.

Eventuelle tvister om nærværende regler afgøres af Knarr klubbens bestyrelse. Udtagelsesseriens resultatberegning afventer ikke afgørelser af eventuelle appeller, anmodninger o.l. til Dansk Sejlunion.

Bliver du kvalificeret og tilmelder dig IKC, så vær opmærksom på at der kan optræde et afmeldingsgebyr, hvis du afmelder dig, når der er mindre end 12 uger til stævnet.

Deltagergebyr

Det er GRATIS at tilmelde sig udtagelsessejladserne til IKC 2021. HUSK, at tilmelding er nødvendig, det er ikke nok bare at sejle IKC udtagelsesstævnerne.

Tilmelding og tidsfrist

Udfyld IKC 2021 tilmeldingsformularen på Knarr.dk (ikc2021-tilmelding) senest 7. august 2020.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om udtagelsesserien kan stilles til:

Jakob Zarp, Kapsejladsudvalget
Mail: jakobzarp@gmail.com