Indbydelse - Knarr Special

Knarr Special 

Lørdag d. 30/9 - 2017 kl. 10 - 15

Skovshoved havn
Arrangør: Knarr klubben

Kære Knarr sejler,

Knarr Special er et en dags event, hvor vi kapsejler - men "Special" fordi vi udfordrer vores traditionelle sejladskoncept. Det kan eksempelvis være holdsejlads, styrbord rundt, harestart, de doofen mod de dicken eller hvad der nu er kommet af gode ideer og som er praktisk muligt.

 

Program lørdag d. 30 september

· Kl. 10 - skippermøde v. SKS pavillon

· Kl. 10:45 Afgang mod banen

· Kl. 14:30 Afslutning m. moleøl og pizza samt evaluering af Event'en

 
Du behøver ikke at have alumast for at deltage, kravet er at bådens skipper er medlem af Knarr klubben. 

Dette er ikke et officielt stævne, men et klubarrangement. Der vil tages hensyn til både fra andre havne, så alle kan være med til afslutning

Det er bådejers ansvar at forsikringer osv. er på plads.


Tilmeldingsfrist
: 20. september 2017

Pris: Deltagelse i dagen koster 175 kr. pr. båd - til moleøl og betaling af materiel etc.
(betales på dagen m. mobilepay). Evt. havneafgift er på egen regning.

 

Tilmelding:  

Send en mail til kapsejladschef Jakob Zarp med angivelse af navn, båd nr. og deltagerantal.

Send mail

Arrangementer gennemføres ved min. 8 deltagende både.

SKS pavillon er beliggende på Skovshoved Havn mellem Knarr mole og klubhus.