Medlemsskab

Indmelding og kontingentbetaling

 

Sammen skaber vi fundamentet for gode stævner, klasseregler og sejltimer med høj kvalitet. Støt op om et godt fællesskab.

Det koster kun kr. 600,- om året - tag fx cyklen på arbejde, så er kontigentet hurtigt betalt.

Indmelding i Dansk Knarr klub Link 

Knarr Klubbens Bank:

reg. 1329 - konto 8966 949 296

 

 Cvr. nr. 33559208

 

 

Forår 2018 - programændring North U.

Vi har lyttet til sagkundskaben, kigget ...

Kom NU - lær de nye regler af en proffesionel

Kapsejladsregel arrangementet d. 27/2 sa...

H.K.H. Prins Henrik

Det er med stor sorg, at Dansk Knarr Klu...

Klar til sæson 2018 - Arrangementer

Så er vi klar med arrangementer frem til...

Julen 2017

Alle Knarr sejlere ønskes en rigtig god ...
Se alle nyheder