Knarr kapsejlads

At sejle Kapsejlads i Knarr

Kapsejladsen er et vigtigt element i Knarr klassen. Som i de fleste entype klasser er det mandskabets dyst mod hinanden i ens både der betyder noget for en klasses gode miljø. Jo mere ens bådene er og jo bedre klassereglerne er til at sikre denne ensartethed, jo større klasse. Klassen er præget af mange dygtige sejlere og er en båd du kan sejle uanset alder. 

Kapsejladssæsonen bliver normalt udgjort af fire til seks weekend stævner med Dansk Sejlunions Knarr Danmarksmesterskab som et af sæsonens højdepunkter. Det er god skik i Knarr klassen at hædre de arrangerede sejlklubber, gerne med et Njaft. Uden dem, så var der ikke nogen kapsejladser.

Knarr klubben arrangerer også nogle aktiviteter, fx. afprøvning af holdsejlads og trim arrangementer. Et af målene for disse aktiviteter er at hjælpe nye ind i klassen, så de hurtigere lærer at sejle båden og får mulighed for at lære andre sejlere i klassen at kende. 

4-6 af stævnerne er desuden udtagelsesstævner til IKC, det Internationale Knarr Championship. Et Internationalt stævne som bliver afholdt på skift mellem Norge, Danmark og USA (San Francisco).

De fleste weekend stævner bliver afholdt i samarbejde med sejlklubber i Øresund.

I nogle år afholdes et sommerstævne som er flyttet ud i sommerlandet, væk fra København. Sommerstævnet er et socialt stævne som bliver afholdt i juli måned med sejladser i det meste af en uge. Det er nok et socialt stævne med hyggeligt samvær med familier og venner men kapsejladsen er lige så intens som til de normale stævner. De senere år har det været svært at få deltagere til sommerstævne og derfor arbejdes der med et nyt format.

Er det dyrt at sejle Knarr kapsejlads? I forhold til mange andre sammenlignelige kølbåds klasser er det forholdsvist billigt, da udgifter til udstyr og sejl er begrænset.