Knarr kapsejlads

At sejle Kapsejlads i Knarr

Kapsejladsen er et vigtigt element i Knarr klassen. Som i de fleste entype klasser er det mandskabets dyst mod hinanden i ens både der betyder noget for en klasses udbredelse. Jo mere ens bådene er og jo bedre klassereglerne er til at sikre denne ensartethed, jo større klasse.
At Knarren samtidigt er en fremragende fritidsbåd gør ikke klassen mindre attraktiv.
Kapsejladssæsonen bliver normalt udgjort af fire til seks weekend stævner med Dansk Sejlunions Knarr Danmarksmesterskab som sæsonens største og hårdeste stævne.

De fire af stævnerne er desuden udtagelsesstævner til IKC, det Internationale Knarr Championship. Et Internationalt stævne som bliver afholdt på skift mellem Norge, Danmark og USA (San Francisco).

Alle weekend stævnerne bliver afholdt af sejlklubber i Øresund medens et årligt Sommerstævne er flyttet ud i sommerlandet, væk fra København. Sommerstævnet er et socialt stævne som bliver afholdt i juli måned med sejladser i det meste af en uge. Det er nok et socialt stævne med hyggeligt samvær med familier og venner men kapsejladsen er lige så intens som til de normale stævner. De senere år har det været svært at få deltagere til sommerstævne og derfor arbejdes der med et nyt format.