Årsmøde 2019 - dagsorden m. bilag - opdateret

28. oktober 2019 20:31 , af Peter Bøttcher

Herved den officielle indkaldelse til Dansk Knarr Klubs Årsmøde,som afholdes tirsdag den 19. november 2019 kl. 19:00
i KDYs lokaler, 1. sal, Rungsted havn.

Fra kl 18.00 inviterer Knarr Klubben på middag (”Brasse Catering” sørger for mad og drikke).
Tilmelding (med antal til middagen) senest den 13. november 2019 til Per Fl. Christensen (perflemming.pc@gmail.com)

Dokumenter:

Dagsorden

Opdatering klasseregler

Regelforslag modtaget fra medlemmer

Forslag til klasseregelændringer

US Prescription

Forslag til vedtægtsændringer