Ældre nyheder 2011-12

2. januar 2017 16:53 , af Peter Bøttcher

News_3

Tid:  01-12-2012 12:00

OBS OBS - IKC i San Francisco 2013
er flyttet til 31. august - 7. september

Vi har lige fået besked fra vores amerikanske Knarr-venner, at IKC 2013 er flyttet fra oktober til 31. august til 7. september.

For de deltagende både bliver dette en enestående mulighed for at følge AC sejladserne, idet IKC kommer til at ligge mellem udtagelsessejladserne og finalen.

Vi vender tilbage med mere information når vi får den officielle invitation.


IKC udtagelser til SF 2013

Tid:  31-10-2012 12:00

IKC udtagelserne til San Francisco
er færdige

Efter 4 stævner er udtagelsessejladserne færdige. SE RESULTATET HER.

Vi ved ikke hvor mange både San Francisco Yacht Club inviterer fra Danmark - vi forventer/håber 6 + den regerende mester.
Endelig tilmelding skal ske senest 1. april 2013.


Hans Trap vandt sidste stævne i Rungsted

Tid:  07-10-2012 12:00

Hans Trap vandt sidste IKC stævne

i Rungsted

Der var tæt i toppen efter en weekend med meget forskelligt vejr fra lørdag til søndag.
Hans endte øverst på podiet med Tom Carlsen på anden pladsen og Torben Anker Sørensen på tredje.

Se resultaterne her

Henrik var alene på podiet - Hans Trap og Søren Kæstel var på vej til Skovshoved.

Admiralens tak til KDY


Kyllebæk tog torsdagsskalpen

Tid:  01-10-2012 12:00

Kyllebæk tog torsdagsskalpen

Sidste torsdagsmatch er sejlet. Samlet vinder blev Søren Kyllebæk.

Knarrklubben takker alle SKS folkene for en sæson der viste stigende deltagelse - vi glæder os til næste sæson.


Anders Myralf vinder Mellerup Cup

Tid:  09-09-2012 12:00

Anders Myralf vinder Mellerup Cup

Flere gange Myralf og en enkelt Nylykke vinder Mellerup Cup a point med Lars Gottfredsen.

Tak til SKS og Mellerup for en super weekend

Se reultatlisten


Anders Myralf dansk mester

Tid:  26-08-2012 12:00

Anders Myralf ny dansk mester

Resultat


IKC 2012 i Skovshoved

Tid:  19-08-2012 12:00

IKC 2012

FINAL RESULTS

Se artikel fra Bådmagasinet


Tom Carlsen vandt i Sletten

Tid:  01-07-2012 12:00

Tom Carlsen vandt i Sletten

Efter 7 intense sejladser kunne Tom Carlsen tage toppen af podiet, efterfulgt af Ib Ussing Andersen på 2. pladsen og Anders Myralf på 3. pladsen.

Tak Til Sletten Bådeklub og baneleder Christian Lerche for endnu et rigtig godt stævne.

Resultatlisten

Tom med søndagens besætning.

Baneleder Christian Lerche og stævneleder Elsebeth Borch.

Moleøl var sponsoreret af Sletten Bådeværft.


Skuffesagen

Tid:  03-05-2012 12:00

Skuffesagen

Læs her om status på "Skuffesagen"


OBS - vedligehold af alumasten

Tid:  02-05-2012 12:00

OBS: Vedligehold af alumasten

Den hvidmalede aluminium mast kræver et minimum af vedligeholdelse. Det viser sig dog at mange master har en afskrabning af maling, der hvor den øverste gennemgående sejlpind rammer masten når sejlet slækkes ud. Det er beslaget i forliget for den øverste sejlpinde som er årsag til at malingen skrabes af. Dette er udelukkende et kosmetisk problem. Emnet vil blive forelagt sejlmagerne for at se hvad der evt kan modificeres på sejlene.

For i første omgang at afhjælpe problemet og beskytte masten, anbefales at der påføres et lille stykke ’helikoptertape’ der hvor problemet kan opstå. Er der allerede en afskrabning vil det være en fordel at reparere med hvid maling inden tape påføres. Den hvide maling er RAL 9016.

Knarr klubben køber en rulle tape, der er 50 mm bred, og som af klubbens medlemmer kan erhverves i passende længde, pris ca 50 kr pr meter. Interesserede klubmedlemmer kan henvende sig til Per Christensen OD41 på 40304770 eller perfl@tiscali.dk


Svingtest - status

Tid:  01-05-2012 12:00

Sving test status:

Vor Knarr aften hos Claus Poulsen i Skovshoved Havn gav en meget god fornemmelse af, hvordan sving testen skal foregå. Denne seance var udelukkende for at vise, hvordan selve testen skal udføres.

For at kunne bruge resultaterne til at vurdere bådenes langskibs vægtfordeling, skal der først etableres nogle kriterier for, hvad der er godt, og hvad der er skidt. Vi har derfor besluttet, at der i første omgang testes 5 både, der er så identiske som muligt og gerne med fortløbende byggenumre. Håbet er, at disse tester kan finde sted i løbet af den kommende sæson. Resultaterne fra disse indledende tester skal bruges til at definere kriterier for den langskibs vægtfordeling.

Sving testen skal udføres med en meget høj grad af præcision både med hensyn til at definere hvor omdrejnings punktet skal være, og samtidig skal svingningstiden kunne måles i tiendels sekund. For at kunne udføre sving tester med disse krav til præcision, er vi tvunget til at videreudvikle det udstyr vi bruger. Vi skal kunne justere omdrejningspunktets placering vertikalt for at kompensere for faktisk vægt af båd, og samtidig skal vi kunne flytte omdrejningspunktet langskibs for at kunne bringe båden i den rigtige udgangsposition. Arbejdet med at tilrette vort udstyr er i gang. Det er tidskrævende, og der vil derfor ikke i sejlsæsonen 2012 blive stillet krav om, at både skal sving testes.

Ulf er ankermanden på projektet, og eventuelle spørgsmål kan stilles til ham.

Regeludvalget


Vippetest

Tid:  14-03-2012 12:00

Første vippetest tiltrak mange nysgerrige
Det var hulens koldt da Skovshoved Bådeværft v Claus Poulsen torsdag aften d. 2. februar lagde hal til den første vippetest af en Knarr. Alligevel havde omkring 25 nysgerrige Knarr sejlere valgt at lægge vejen forbi efter arbejde til vinterens første knarr arrangement. Ulf og Claus havde arbejdet det meste af dagen med at flytte både ud af hallen og hænge Peter Schützes Mia op i vatter i den Storm P. artige vippearm. Med trykket fra et 10 kg’s lod blev to vippetest herefter gennemført. Der blev taget tid på, hvor langt tid det tog bådens forende at vippe 10 gange op og ned forbi udgangspunktet. 65,4 sek og 64,8 sek var Mia’s tiden, der nu skal sammenlignes med målinger på de mere end 10 andre knarr-både som ejerne på stedet tilmeldte test i foråret inden de sættes i vandet. Ulf kontakter alle med nærmere besked om tid og sted for test og Peter Bøttcher har lovet at hjælpe. Målet er at vippeteste mindst 20 både før vi kan sige noget om, hvorvidt alle både vipper nogenlunde ens eller om vi måske skal indføre regler herfor. Derfor, hvis der er andre, der gerne vil have vippetestet deres både så kontakt Ulf på ulf@rogebergdesign.dk

IKC 2012
Efter vippetesten var der en orientering om IKC 2012 og en opfordring til, at så mange som muligt støtter op og hjælper, så vi kan gennemføre et IKC, der socialt set bliver for alle knarr sejlere og ikke bare dem, der sejler kapsejlads. På skemaet her kan kan du se alle de opgaver der skal løses. Hvis du også gerne vil give en hånd med, så send en mail til peter@sejlglad.dk

Tak til Ulf og Claus for vippetesten og Peter Wolsing for fordelingen af IKC arbejdsgrupperne.

Søren Kyllebæk
Formand og Admiral

En glad formand ved siden af "Mia" der vippede.

Ulf sørgede for alt gik rigtigt til.

Alle så frem til lidt mere varme...


Kapsejladskalender 2012

Tid:  11-02-2012 12:00

Kære Knarr-sejlere

Her ser I kapsejladskalenderen for 2012. Bemærk at udtagelserne 3 + 4 til IKC i København allerede starter den 12. - 13. maj i Rungsted. Samt at udtagelserne til IKC i San Francisco 2013 alle foregår ved fire stævner i 2012. Dette for at kunne give amerikanerne besked inden 1. april 2013.

Knarr stævner 2012

12. – 13. maj Rungsted KDY ”NN CUP” / IKC 3 (CPH) + IKC 1 (SF)

16. – 17. juni Sletten Sletten Bådeklub / IKC 4 (CPH) + IKC 2 (SF)

12. – 18. august Skovshoved KDY IKC 44

24. – 26. august Vedbæk Vedbæk Sejlklub DS DM

8. – 9. september Skovshoved Sejlklub Mellerup Cup / IKC 3 (SF)

6. – 7. oktober Rungsted KDY Thiele Cup IKC 4 / (SF)Ændrede udtagelseskriterier til IKC 2013
Vi har ændret udtagelseskriterierne på tre punkter i forhold til reglerne der gælder for IKC 2012.

1. Man kan benytte en substitutrorsmand ved et helt stævne (2 dage). Dog med den betingelse at substitutrorsmanden indgår i besætningen ved IKC 2013.

2. Der er maksimalt 7 fratrækkere.

3. Tilmelder man sin båd til IKC 2013 i SF SKAL man stile sin båd til rådighed for IKC 2012.
Knarrklubben tegner en særlig forsikring til dækning af bådes eventuelle selvrisiko, således at alle bådejere holdes skadesløse i tilfælde af skader på deres både under IKC 2012 samt for erstatning af evt. bortkomne effekter.

Punkt 1 + 2 for at give mulighed for at båden kan deltage i alle stævner - også selvom den tilmeldte rorsmand måtte være forhindret til et stævne. Det kunne så typisk være en gast, der trådte ind som rorsmandssubstitut.

Punkt 3 for at skabe balance i forhold til, at når man gerne selv vil låne båd i udlandet - så stiller man også sin båd til rådighed for IKC i København - i bedste IKC ånd.

Hilsen bestyrelsen


Referat fra årsmødet

Tid:  18-12-2011 12:00

Læs her formandens beretning

og

referat fra årsmødet 3. november 2011


Ny kultur på vej i Knarrklassen

Tid:  02-11-2011 12:00

Af Peter Wolsing – en personlig kommentar.

Jeg er ny i Knarrklassen – og så alligevel ikke. Mine første Knarrsko blev trådt i starten af 70’erne hvor jeg sejlede med Erik Korshagen i OD 20. Det førte bl.a.til, at jeg designede en stor rød IKC plakat med Knarrens tværsnit som motiv. Sidst i 70’erne blev det til sejlads med Allan de Nully Brown i OD 50. Siden gik der 30 år før jeg nu sejler med Tom og Ole i OD 120. Så hel historieløs er jeg ikke.

Til gengæld er jeg ny i Knarr-bestyrelsen og har kunnet følge med i de følelsesladede meninger om admiral, admiralshat, njaft m.m. og at en gruppe lidt ældre knarrsejlere ikke bryder sig om ”alt det nye”. Jeg forstår jer godt – man ”dræber” ikke bare en kultur, der har været med til, at holde sammen på klassen i 30-40 år.

Historisk har admiralitetet med al dets væsen været kulturbærer og samlingspunkt for en ”klike” af arkitekter, kongelige og andre spidser. Denne ”klike” er nu ++50, flere +70 – alle har haft nogle fantastiske sommerstævner ”med hele familien”, IKC og meget mere. Rigtig gode minder under admiralens hat.

På den anden side skal man også søge mod stadig tilpasset forandring, der afspejler nutid og fremtid.

Den nuværende bestyrelse har gjort et kæmpe arbejde med at stramme klasseregler, tegninger, kapsejladsformater og hjemmeside op så det i dag er ”second to none” – alt sammen ”tekniske discipliner”. Men hvad blev der lige af kulturen.

Så hvad nu.

Jeg tror ikke man vælger at sejle Knarr fordi der er en admiral. Min holdning er, at det er KNARREN der skal være kulturbærer. En af verdens flotteste både. ”Jeg cyklede for nylig langs Øresund hvor det blæste 10 m/s fra syd og en enlig båd krydsede mens den krængende 25 grader – to harmoniske sejl – fantastisk flot – og ja da jeg kom tættere på kunne jeg se det var en Knarr”.

Samtidig med denne ”Vintage Classic Sailing” har vi en klassebåd, der holder i alle aldre. Nyligt har vi set OD 13 og OD 15 blive shinet op og fået ny flot hvid alu-mast – klar til race eller tur med familien.
Knarren er unik – og det er denne unikness vi skal have formidlet til de nye generationer. Allerede nu kan vi se at nye kommer til.

Så mit opråb til den bestyrelse jeg selv sidder i er, at nu har de sidste sæsoner været præget af nytænkning på de tekniske områder. I fremtiden skal der arbejdes på at skabe en synlig kultur, der kan bære de næste generationer.

Den gamle klike vil jeg opfordre til, at modtage en anerkendende ”status” og et misundende blik på alt det I har oplevet med Knarr’en. Og forene jer med alt det nye – det er den vej verden går.

Og så vil jeg opfordre til, at vi finder et fælles samlingspunkt – det kunne være ”Admiralens efterårssejlads” der har vægt på det sociale på land. Så kan vi mødes – unge som ældre.

En ny kultur er på vej.

”Njaft” fra Peter


News_2

Tid:  28-10-2011 12:00

Årsmødet bliver afholdt d. 3. november 2011 kl. 19:00  i Restaurant Sejlklubberne i Skovshoved havn.
Vedhæftet indkaldelse til Årsmøde med dagsorden samt forslag til tilføjelse og ændring af klasseregler såvel som til ændring af vedtægter.

Indbydelse Årsmøde 3 11 2011

Regnskab

Tegning X - skuffer

Lad os mødes til en hyggelig middag inden mødet.
Restaurant Sejlklubberne tilbyder Dagens Ret fra klokken 18:00:  Torsdag: "Fugl"
Alt i fugl fra stor til lille, nær og fjern..kylling bonne femme, danoise, grill diable... eller sprængt and for en pris af kr. 110,- ekslusive drikkevarer.

Med Knarr hilsen
Tom Carlsen
Formand
Dansk Knarr Klub.


Havelågen reddet af Svanemøllen

Tid:  15-10-2011 12:00

Selvom der ikke har været forudgående udtagelsessejladser, blev der ved årets afvikling af Havelågen kun sejlet om guld, sølv og bronze!.
Der mødte kun 3 både op til start, den sidste kom fra Svanemøllen.
På trods af det ringe fremmøde var Mellerup og hans dygtige medhjælpere så venlig at starte sejladsen.
Der blev sejlet 3 sejladser i frisk vind med mere end 12 sekund meter i pustene.

Resultatet blev følgende:
OD 118 1,2,1 4
OD76 2,1,2 5
OD 91 3,3,3 9

Jakob Zarp blev vinder af sejladserne og Ole Albrecht blev den stolte vinder af Havelågen.
Efter sejladserne var der hyggelig bespisning i klubhuset. Nicolai Lassen deltog, helt uden at fornærme nogen!
Det affødte lidt spredte protester da Mellerup bar pølser frem til grillen for 3. gang, men Mellerup svarede ” De har været tøet op så mange gange – nu skal de spises!”
Vi blev nu ikke syge! Tak for en hyggelig lørdag.

OD 76

 


TAK

Tid:  08-10-2011 12:00

Med Hans Trap og Nicolai Lassen i spidsen sendte Dansk Knarrklub 2 binds værket af Hans Edvard Nørregård-Nielsen & Kirsten Klein: "Limfjorden" til Knud Wibroe i anledning af hans 85 år fødselsdag den 26. september i år.

Fødselaren har nu sendt en varm tak for gaven og for opmærksomheden til alle de danske Knarr sejlere. Knud fortæller også, at han med besætning allerede nu glæder sig til IKC 2012 i Skovshoved, som de forventer bliver et helt specielt godt arrangement. Godt gået af en 85 årig!

 


News_1

Tid:  02-10-2011 12:00

Den sidste torsdagsmatch måtte aflyses, da vejret spillede os et puds og sendte en tyk tåge ind over Skovshoved. Dermed kan Kim Bruhn-Petersen med besætning kalde sig vindere af torsdagsmatchserien 2011.
Kampen om andenpladsen var hård. Jakob Zarp slog Torben Anker Sørensen med et enkelt point, ikke mindst takket være et fremmøde næsten hver torsdag gennem hele sæsonen.
Skovshoved Sejlklubs kapsejladsudvalg takker for en god sæson, og glæder sig til at kunne invitere til endnu en torsdagsmatchserie i 2012, hvor der forhåbentlig kan komme flere både på vandet.

Den endelige stilling for 2011:
1. OD-137 Kim Bruhn-Petersen (76 point)
2. OD-118 Jakob Zarp (105 point)
3. OD-110 Torben Anker Sørensen (106 point)
4. OD-85 Thomas Olsen (110 point)
5. OD-131 Søren Kyllebæk (190 point)
6. OD-122 Bent Bramsen (210 point)
7. OD-76 Ulrik Storm (231 point)
8. OD-103 Ike H. Nielsen (243 point)
9. OD-91 Ole Albrecht (259 point)
10. OD-15 Peter Bøttcher (267 point)
11. OD-66 Frank Berg (284 point)
12. OD-106 Lars-Ole Knudsen (289 point)
13. OD-135 (294 point)

/Jon Møgelhøj & Kapsejladsudvalget


Ung mand fylde år

Tid:  23-09-2011 12:00


Her er fødselaren (til højre) ombord på The Maltese Falcon ved siden af skibets kaptajn Chris Gartner. 

Kære fødselar, kære Knud

De danske Knarrsejlere ønsker også at være med til at ønske dig tillykke med de 85 år.
Uden dig og den store indsats, du gennem alle årene har udført for Knarrsejlerne i alle lande, havde klassen i dag kun været en historisk parentes – solidt forankret i den store maritime glemmebog.
Men med din inspiration og fortsatte aktive deltagelse har du skabt en fælles platform – ikke kun IKC, men et grundlag for det sammenhold, der kendetegner alle knarrsejlere på tværs af de store vande.
Det er på grund af din vedholdenhed, at de kommende generationer kan bygge videre på fællesskabet og styrke Knarrklassen i fremtiden.
Vi håber at se Kirsten og dig og din fine besætning til IKC 2012 i København.

På vegne af de danske Knarrsejlere og Dansk Knarr Klub
Nicolai Lassen og Hans Trap

København den 20. september 2011


Nye navne på podiet til Mellerup Cup

Tid:  14-09-2011 12:00

Det var ikke de sædvanlige navne der stod øverst på podiet efter weekendens Mellerup Cup i Skovshoved.
Vinder blev Christian Nylykke med Anders Myralf ved roret - nummer to en gammel ræv Martin Andersen med en lige så gammel besætning - og nummer tre Torben Anker-Sørensen.

Der blev sejlet fire sejladser lørdag og to søndag. Søndag hvor webmasteren kom forbi var der stærk nordgående strøm, hvilket fik bådene helt ind til bananen i Skovshoved som var det matchrace. Senere blev det dog vindtrykkene der fik betydning.

En super sejlerweekend med 12'metere, ekstreme flerskrogsbåde og ikke mindst 19 Knarr'e på vandet.

Tak til Mellerup og Skovshoved Sejlklub.

Nummer et.

Nummer to.

Nummer tre.

Her lidt stemning:

 

 

 

 

 


Kim Bruhn-Petersen ny dansk mester

Tid:  21-08-2011 12:00

Kim Bruhn- Petersen suveræn dansk mester 2011

Vi var mange der ikke mente det var nemt - men for Kim og mandskab synes det overskueligt. De vandt suverænt med 25 p. efter syv tællende sejladser. 16 p. mindre end Henrik Thomsen på anden pladsen og 19 p. til Lars Gottfredsen på trediepladsen.
Danmarksmesterskabet blev sejlet i super sejlvejr. Lørdag med en usædvanlig stærk sydgående strøm der var svær at læse. Masser af vind og hele fem sejladser blev afviklet under Jan Madsens ledelse. Søndag var vinden gået i syd-øst, strømmen i nord og det blev til tre sejladser i moderat vind.

Alt i alt et fantastisk stævne hvor de fleste oplevede elevatorsejlads - lige bortset fra Kim.

Fra Knarrklubben skal lyde en stor tak til Vedbæk Sejlklub og baneleder Jan Madsen. 

Se resultatlisten.

Den forsvarende mester Frank Berg beder guderne om hjælp.

Stille udsejling fra Vedæk Havn.

En kompetent dommerbåd med Jan Madsen ved roret.

Stævnets nummer to. Henrik Thomsen, der sejlede uhyggeligt hurtigt.

Den altid hurtige "gamle Ole" blev nummer tre.

På havnen var der fest og farver - denne gang var det ikke Nicolais tropper men den store kommunale havnedag...

Stemning til "after-sailing".

Det blev også tid til en moleøl.

Flotte præmier sponseret af HARKEN.

Den lokale helt Klavs Fossum løb med 5. pladsen.

Årets 3. - søn og far Gottfredsen.

Årets danmarksmester, desværre kunne Kim ikke selv være tilstede da han måtte tage hjem med rygproblemer.

Den samlede præmieflok.

Tak til Vedbæk Sejlklub.


News

Tid:  10-07-2011 12:00

Et flot og succesrigt sommerstævne i Rørvig er slut.

Her er et link til "Dagbogen fra Sommerstævnet" 

Stævnet blev vundet af Lars Gottfredsen i overlegen stil - se resultatlisten her.

Tak til Rørvig Sejlklub.


Reservemast klar i Skovshoved

Tid:  17-06-2011 12:00

Knarrklubben har skaffet en helt ny alumast, der ligger klar hos Claus Poulsen i Skovshoved.

Masten skal tjene som reservemast, hvis uheldet er ude.


VHF service ved kapsejlads

Tid:  12-05-2011 12:00

Få varsel, nedtælling og evt. tyvstarter på VHF.

Som omtalt på Årsmødet, vil kapsejlads arrangørerne fremover anvende VHF kommunikation med Knarr sejlerne. Det vil sige at der løbende under stævnet vil blive annonceret tid til varselssignal, nedtælling til start og eventuelle omstarter eller for tidligt startende både.

Se yderligere i sejladsbestemmelser.

For at gøre dette muligt har Knarr klubben fået et godt tilbud fra firmatet Watski, som gennem Sletten Bådebyggeri/Ole Hiort, kan sælge en rigtig fin VHF radio til en god pris på ca. kr. 1500,-.


VHF Icom IC-M33
Icoms første* håndholdt VHF-radio der flyder! Hvis uheldet er ude og du skulle tabe din ICM33 i vandet dukker radioen op til overfladen igen, og så tager du den bare op igen. Da radioen har en hårdfør vandtæt** konstruktion er det bare at fortsætte kommunikationen som intet var hændt. IC-M33 er en robust marinestation som fungerer under de allerfleste forhold, uanset om du opholder dig inde i båden eller uden for rælingen.

Kontakt Ole Hiort på tlf. 49193666
eller mail: oh@sletten-boats.dk