Aktiviteter 2021 fra Kapsejladsudvalget

28. november 2020 18:39 , af Peter Bøttcher

I forbindelse med Knarr Trim aften gennemgik Kapsejladsudvalget v. Jakob Zarp og Henrik Søderlund de kommende aktiviteter herunder kapsejladskalender 2021. Der tages naturligvis forbehold for Corona og dens følgevirkninger for kapsejlads. Så sæt nu kryds i kalenderen!