Anbefaling fra Dansk Sejlunion 20, april

22. april 2020 16:14 , af Per Flemming Christensen

Kære Knarr sejlere,

Vi modtog i går morges vedlagte anbefalinger fra Dansk Sejlunion.

Bestyrelsen har i den anledning sendt følgende forespørgsel til DS:

 

Kære Christian og Henrik,

 

Tak for de fremsendte anbefalinger.

 

Vi ønsker på ingen måde at sende forkerte signaler, eller at afvige fra nogen gældende anbefalinger.

 

Dansk Knarr Klubs medlemmer er aktive deltagere i forskellige aftenmatches  på Øresund. De fleste aktive både ligger i Skovshoved, og mange både er nu søsat og klar.

 

På vegne af Dansk Knarr Klub har jeg følgende forespørgsel:

                                              

  • Mini-konkurrencer i klubregi for små grupper af joller, windsurfere eller kølbåde (to personer eller familier) – Kan vi tolke det således at der menes familiemedlemmer fra samme husstand, og at 2-3 eller 4 fra samme husstand vil kunne sejle sammen i en båd? Vil det derudover være muligt at skipper med fast makker plus et familiemedlem kan sejle sammen?
  • Hvis flere ønsker at deltage, kræver det planlægning, gruppeopdeling, forskudt afgang/ankomst fra/til havn etc. – I Skovshoved kan vi i sæsonen blive op til 20 Knarr til torsdagsmatch, hvilket vil betyde ca. 60 personer på vandet. Vil det være acceptabelt, hvis man tænker at Knarr molen af vores egen Corona vagt afspærres for publikum i perioden hvor der tilrigges, henholdsvis afrigges, samt at bådene forlader hhv ankommer til havnen forskudt, således at nabobåde ikke tilrigges/afrigges samtidig?
  • Vil vi kunne anvende dommerbåd med fast besætning (f.eks. Jørgen Mellerup+1) samt ribboat (f.eks. Finn Lerbeck) til mærkelægning?  Alternativt må anvendes faste mærker og styring fra land.

 

Alt naturligvis under forudsætning af at man ikke mødes på land hverken før eller efter aftenmatch, samt generelt overholdelse af forbud mod at forsamles i større grupper end 10 personer.

 

Med hensyn til planlagte stævner afventer vi naturligvis nærmere anbefalinger fra jer baseret på myndighedernes signaler.

 

Med venlig sejlerhilsen

Dansk Knarr Klub

Per Fl. Christensen, O DEN 41

Bestyrelsesformand - Admiral

E: perflemming.pc@gmail.com

T: +45 40304770

W: www.knarr.dk

CVR 33559208,

Og netop modtaget dette svar, som vil være gældende indtil andet modtages:

Hej Per,

Tak for din mail.

Den glædelige åbning for aktivitet i sejlklubberne, som vi udsendte i mandags, er resultatet af et ihærdigt arbejde fra vores siden sammen med andre udendørs idrætter over for DIF, som sammen med DGI har arbejdet på at opnå myndighedernes accept. Den kom så sent mandag aften.

Accepten hviler på to væsentlige forudsætninger:

- forbuddet mod at forsamles i grupper på mere end 10 personer skal respekteres (bemærk, at det er et forbud, som gælder indendørs, udendørs – og på vandet)

- der skal holdes 2 meters afstand mellem udøverne (faktisk også i en båd)

De retningslinjer, som vi har udarbejdet, er vores bedst kvalificerede bud på, hvordan sejlklubberne kan skabe aktivitet inden for disse snære begrænsninger.

2 meters begrænsningen er en meget stor restriktion for sejlbåde, og vi har ikke kunne se anden vej, end at anbefale, at man kun sejler 2 personer sammen, hvis det er en fast makker, lige som familiemedlemmer, der bor sammen, kan sejle hele husstanden sammen. At kombinere familiemedlemmer med personer udefra, så man kommer op på 3-4 personer, er ikke inden for vores anbefalinger.

Vi har også opdateret anbefalingerne vedr. privat sejlads. De indeholder samme begrænsninger som for klubber.

For kapsejlads betyder det, at der kan være 10 personer på en startlinje inkl. evt. baneleder. Men det er jo ikke umuligt.

Man kan vel sejle 2 personer i en Knarr. Og man kan starte fire både ad gangen.

Jeg vil ikke tage stilling til, hvordan adfærden på ”Knarr-molen” kan reguleres. Begrænsningen på 10 personer er et forbud, som Folketinget har vedtaget, og som Politiet håndhæver.

Næste pejlemærke er 10. maj. Begrænsningerne kan forlænges. Men vi håber det bedste.

De bedste hilsener

Christian

 

Med venlig hilsen
 

 

Christian Lerche
Direktør
Dansk Sejlunion

t (+45) 88207001
m (+45) 51557494
christian@sejlsport.dk

            

Jeg skal som formand understrege vigtigheden af at vi som Knarr klub overholder gældende regler, og opfordrer også til at man som ansvarlig sejler gør ligeså.

 Bedste hilsner

Per