Corona - seneste fra Dansk Sejlunion

27. april 2020 18:32 , af Per Flemming Christensen
Corona information:
Nedenstående informationer og links er netop modtaget fra DS.
Der er tilsyneladende intet videre nyt omkring afholdelse af kapsejladser i forhold til hvad vi senest har slået op på både hjemmesiden og Facebook, dvs altid 2 meters afstand mellem bådene og max 10 personer. Det vil i praksis sige et Knarr mandskab kan bestå af 2 personer, som sejler fast sammen, eller af familiemedlemmer fra samme husstand. Reglen om max 10 personer gælder også på vandet, således kan der sejles aftensejlads med max 5 både på linjen ad gangen med harestart, faste mærker og uden officials.
Der er en del at læse, herunder også ændrede kapsejladsregler i forbindelse med mærkerunding.
--------------------------
Til klubformænd, ungdomskontakter, kontaktpersoner for kapsejlads og surfkontakter samt formænd for klasseorganisationer
 
Under de nugældende coronarestriktioner, kan sædvanlig kapsejladsaktivitet desværre ikke gennemføres. Det skyldes både forsamlingsforbuddet og anbefalingen om at holde afstand.
 
Dansk Sejlunion vurderer, at mini-konkurrencer (kapsejlads) i klubregi kan gennemføres inden for myndighedernes retningslinjer på betingelse af at forbuddet mod at forsamles i større grupper end 10 personer overholdes, og at der bør holdes afstand på 2 meter til andre – dette gælder fra havn til sejladsområde – og retur.
 
Vi har oprettet en særlig kapsejladsside, med anbefalinger og vejledning til sejlere og klubber om kapsejlads i forbindelse med corona-situationen, læs mere på https://dansksejlunion.dk/corona/information-om-kapsejlads-under-corona.
Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg har udarbejdet et ”corona tillæg” til kapsejladsreglerne, hvor definitionerne ”Holde klar”, ”Mærke-plads” og ”Plads” er tilpasset den generelle anbefaling om at holde 2 meters afstand. Tillægget gælder når det er anført i indbydelsen og sejladsbestemmelserne. Tillægget kan findes på https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/kapsejlads-regler-og-vejledning/de-gaeldende-kapsejladsregler.
 
Skabeloner til indbydelse og sejladsbestemmelser kan findes på https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/kapsejlads-regler-og-vejledning/indbydelse-sejladsbestemmelser.
 
Information vedr. fornyelse af kapsejladslicens (klassebevis/målebreve) udsendes til bådejere i dag.
 
Med venlig hilsen
Mikael Jeremiassen
Kapsejladskonsulent
Dansk Sejlunion