Ekstraordinært Årsmøde 31. maj 2023 - opdatering og notat vedr. weight rules

26. maj 2023 10:35 , af Per Flemming Christensen

Kære knarrsejler,

Siden udsendelse af indkaldelsen til det ekstraordinære årsmøde 31. maj i Rungsted, har klasseregeludvalget kritisk gennemgået regelændringsforslaget omkring vejning af bådene, og i den forbindelse fundet anledning til visse justeringer/opdateringer og samtidig udarbejdet et forklarende notat, som vedlægges her.  Formålet hermed er at der ikke skal være usikkerked omkring forslagets indhold, og at debat/afstemning på mødet kan foregå på bedst muligt grundlag. 

Vedlagte Weight rules proposal 25Maj2023 erstatter således tidligere udsendte bilag herom.

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde kl. 19.00, da det er vigtige emner vi skal stemme om.

Hvis du ønsker at deltage i middagen kl. 18.00, så husk at tilmelde dig til perflemming.pc@gmail.com snarest muligt og senest mandag 29. maj.

På bestyrelsens vegne,

Per Fl. Christensen