Endeligt referat fra Årsmødet 23. november, 2021

25. januar 2022 18:12 , af Per Flemming Christensen

Der har været et par mindre ændringer til referatet, se vedlagte.