Formandsskifte i Knarr klubben

16. september 2019 22:26 , af Peter Bøttcher

Kære Knarr-sejlere,

 

Formanden har grundet familiemæssige forhold overdraget formandshvervet til Per Fl. Christensen, Klubbens kasserer, pr. 16. september 2019. Dette vil gælde frem til Årsmødet, hvorefter bestyrelsen igen konstitueres. 

Mange sejlerhilsner

Peter Bøttcher og Per Fl. Christensen

Afg. formand,        Ny formand