God Sommer

27. juni 2019 23:54 , af Peter Bøttcher

Sommerferien nærmer sig for de fleste.

Forårssæsonen har vejrmæssigt budt på mange gode timer på land og vand, og heldigvis mere varieret end sidste forårs lette briser.

Aktivitetsniveau har været højt på kapsejladssiden. Det er lykkedes at afholde 2 stævner og med kommende weekendstævne i Rungsted når vi 3. Men måske er det et for meget, da der desværre er færre både tilmeldt end normalt. 

Klubbens har i foråret lanceret en række initiativer, som af mange er blevet godt modtaget - tak for det. Et af de synlige initiativer er at hjælpere/officials til årets stævner udstyres med nydesignede Knarr Friendship poloer. Det gør vi i erkendelse af, at vi på bedste vis skal påskønne de frivilliges indsats. Efter sommeren vil medlemmer få mulighed for at bestille polo'erne på hjemmesiden. Et andet spændende initiativ er at afprøve om muligheden for Knarr bådlån kan styrke klassen. Nok mest tænkt som relevant for interesserede sejlere fra andre bådklasser eller Knarr sejlere fra andre dele af landet får en mulighed for at deltage i stævner/aftenmatcher i Øresund uden at skulle tænke på besværlig bådtransport. OD80 er efter mange frivillige timer og donationer netop søsat, og vil i løbet af sommeren slutklargøres og trimmes. Båden vil ligge i Skovshoved - mere info vil følge. 

Kommer du forbi Sletten på sommerferien, så fejrede vi i dette forår det 50. Sletten Cup med nogle spændende sejladser på vandet og hyggelige timer til frokost i bådeklubbens enestående lokaler. Traditionen tro sejles der om Gin-Tonic pokalen, og OD112 havde fisket mange flasker frem til stor glæde for deltagerne. Traditionen kører videre m/u gin, det 51. stævne er naturligvis allerede prikket ind i kalenderen.

Trængsel er et ord som vel mest hører til på land. Men på kapsejladsbanerne ses stigende trængsel ved mærkerundinger, uanset om det er styrbord eller bagbord runding. Trængsel på vandet er reguleret af regler og undertiden ses desværre episoder hvor reglerne fortolkes eller kommunikeres på en måde, som ikke alle opfatter som værende en del af fællesskabet omkring Knarren. Opfordrer derfor alle kapsejlere til at benytte en stille sommerstund til at kigge på vores udemærkede "Code of Conduct" her på hjemmesiden, så admiralen ikke skal opmuntres til højtlæsning af selvfølgeligheder!

God sommer

Peter OD68, formand