IKC Udtagelsesejladser i 2020.

11. maj 2020 14:30 , af Per Flemming Christensen
IKC Udtagelsessejladser i 2020
 
Gældende retningslinjer fra myndighederne har betydet at vi har måttet aflyse Mellerup Cup 23.-24. maj, og fase 3 af genåbningsplanen pr. 8 juni lover ikke umiddelbart godt for Sletten Cup 13.-14. juni, men her afventer vi om det skulle lykkes Dansk Sejlunion at opnå tilladelse.
 
Bestyrelsen har besluttet at opgradere Hellerup Cup til et 3 dages stævne 7.-9. august som et IKC udtagelsesstævne, og Kalenderen på hjemmesiden opdateres tilsvarende og under forudsætning af at Sletten Cup kan gennemføres.
 
Udsættelsen af IKC2020 i Bergen til 2021, sammenholdt med usikkerhed for vore egne stævner i 2020 betyder at vi har måttet nytænke IKC udtagelsesmodellen, og kapsejladsudvalget har i samråd med flere udarbejdet denne udtagelsesplan for IKC Bergen 2021, som dels respekterer de allerede udtagne mandskaber (og som er afklaret med planen), dels skaber motivation for at alle kan deltage i de stævner i 2020, vi nu måtte kunne arrangere.
Udgangspunktet er, at en udtagelsesserie bør være på 20 sejladser (netto efter fratrækkere). For 2020 åbnes i princippet en ny serie, dog således at de i 2019 opnåede sejladser kan komme til at tælle med i det omfang, der ikke bliver sejlet 20 nye sejladser i 2020. Der skal altså fyldes op med 2019-resultater til der i alt bliver 20 tællende sejladser i den endelige udtagelsesserie. Blandt de tilmeldte til udtagelsessejladser i 2020 er det planen at der vil blive udtrukket 1 wildcard.
Opfyldningen bliver med gennemsnitsplaceringer fra de 19 gennemførte sejladser i 2019, dvs. man tager lige så mange points pr. manglende sejlads, som rorsmanden gennemsnitligt har opnået pr sejlads i 2019 og lægger til de point, som er opnået i de i 2020 sejlede tællende sejladser, så der i alt er 20 sejladser i serien.
Eksempel med 12 gennemførte sejladser i 2020:
OD 112’s gennemsnit pr. sejlads for 2019 er 3,89. Da der mangler 8 sejladser fra 2020 for at komme op på 20, skal der for Henrik lægges 8 x 3,89 = 31,16 til 2020-resultatet.
Eksempel med 6 gennemførte sejladser i 2020:
OD 134’s gennemsnit pr. sejlads for 2019 er 8,42. Da der mangler 14 sejladser fra 2020 for at komme op på 20, skal der for Johan lægges 14 x 8,42 = 117,89 til 2020-resultatet.
Ovennævnte udregninger stammer fra udtagelsesresultaterne fra 2019.
Med denne model kommer gennemsnits-2019-sejladserne til at tælle med som afløser for ikke-gennemførte 2020-sejladser, og jo færre 2020-sejladser, jo flere gennemsnitsresultater fra 2019 kommer til at gælde.
Det betyder også, at nye deltagere kan melde sig til udtagelsesserien. Man starter 'blot' med 2019-points svarende til 19 ikke-startede (points pr. sejlads = det pågældende stævnes points for DNS), og jo flere 2020-sejladser, der kan gennemføres, jo flere af disse DNS'er falder bort. Med 20 afviklede sejladser i 2020 har vi en helt frisk serie, hvor ny-tilmeldte er på lige fod som de for 2019 tilmeldte.