Informations-/debatmøde om Vedtægter og regler - Skovshoved 2. november 2021.

9. oktober 2021 12:51 , af Per Flemming Christensen

Kære Knarrsejler,

 

Vi udsendte medlemsbrev pr. e-mail 16. september og efterfølgende blev de forslag grupperne har udarbejdet omkring vedtægtsændringer hhv. regelændringer ligeledes lagt på hjemmesiden.  Jeg håber du allerede har haft lejlighed til at gennemgå det tilsendte materiale.

 

Der er rigtig mange forslag der skal debatteres og tages stilling til ved afstemninger på det kommende Årsmøde, så for at gøre det nemmere for alle, har bestyrelsen besluttet at invitere interesserede Knarrsejlere til et informations-/debatmøde i god tid inden Årsmødet.

På den måde tager vi en stor del af diskussionerne på forhånd, og Årsmødet kan derfor forhåbentligt afholdes indenfor rimelige tidsrammer.

 

Årsmødet planlægges afholdt 23. november i Rungsted. (med forbehold for Corona udviklingen).

 

Informations-/debatmødet er planlagt til tirsdag 2.november hos Restaurant Sejlklubberne i Skovshoved, med fællesspisning kl. 18, og fra kl. 19 gennemgang af de enkelte ændringsforslag.

 

Hvis du har tid og lyst til at deltage i mødet 2. november, vil jeg aht. den videre planlægning bede dig oplyse OD nummer og antal deltagere til spisning kl. 18 hhv. mødet kl. 19,  - senest 29. oktober via e mail til mig. (perflemming.pc@gmail.com)

 

Kryds i kalenderen:

 

  1. november kl. 18 i Skovshoved med fællesspisning efterfulgt af Informations-/debatmøde fra kl. 19.
  2. november kl. 18 i Rungsted med sædvanlig fællesspisning efterfulgt af Årsmøde dagsordenen fra kl. 19.