Informationsaften i Rungsted..komm

18. februar 2020 13:21 , af Per Flemming Christensen

I forbindelse med informationsmødet i Rungsted 25. februar 2020 er følgende indgået på Facebook fra Torben Anker Sørensen:

 Kære Bestyrelse:

Tak for invitation til info møde.

For at fremme gennemskueligheden i bestyrelsens og regel udvalgets arbejde anmoder jeg om flg:

Modtager medlemmerne på forhånd skriftlige oplæg til punkterne, der er nævnt i agenda?

Vil bestyrelsen på mødet kommentere form og indhold på sidste generalforsamling?

Mvh

OD71
Torben Anker Sørensen

Og følgende er svaret:

 

Kære Torben,

 Tak for din henvendelse til bestyrelsen via klubbens Facebook side. Fremover bedes du venligst fremsende sådanne henvendelser via e mail.

 De enkelte indlæg til dagsordenen for informationsmødet er fortsat under udarbejdelse af bestyrelsens og regeludvalgets medlemmer, og vil derfor først blive præsenteret på mødet. Materialet vil efterfølgende være til rådighed for alle klubbens medlemmer.

  • Som det fremgår af invitationen, er informationsmødet arrangeret som opfølgning til Årsmødet i november 2019, så det vil da være naturligt med en god debat herom.

 Jeg ser frem til et godt og konstruktivt møde 25. Februar i Rungsted.

 Med venlig sejlerhilsen

Dansk Knarr Klub

Per Fl. Christensen, O DEN 41

Formand