Invitation til Informationsmøde

29. november 2019 11:25 , af Per Flemming Christensen

Invitation til Informationsmøde omkring håndtering og ændring af klasseregler under IKA.

Foranlediget af Årsmødet 19. november 2019, har bestyrelsen konstateret behov for at bedre formidling og forståelsen af de grundlæggende principper og procedurer for behandling af forslag til regelændringer, regelfortolkninger, regeludvalgets funktioner, og etableringen i 2012 af det fælles organ IKA.

Det er bestyrelsens hensigt at forbedre kommunikationen i forbindelse med behandlingen af indkomne forslag til regelændringer, herunder via www. knarr.dk løbende at holde klubbens medlemmer orienteret omkring status på de enkelte sager.

Det er kompliceret at arbejde med stramme regler for en båd, som blev konstrueret i 1943, har været bygget på forskellige værfter i Norge, Danmark og Tyskland, og hvor optimering af båden løbende har fundet sted, uden at splitte klassen - herunder ikke mindst tilladelse til alu masten. Det sidste lykkedes heldigvis, og der er ingen tvivl om, at de nu helt ens master har gjort Knarren til en attraktiv kapsejladsbåd med meget mere lige konkurrence.

For at kunne bevare Knarren som en-type båd, er der behov for stramme regler, gældende i alle lande, og derfor skal klassereglerne håndhæves, ikke mindst med baggrund i World Sailing’s ”Equipment Rules of Sailing” (ERS), som jo er gældende som en del af klassereglerne, og hvor Closed Class Rules defineres således: ”Class rules where anything not specifically permitted by the class rules is prohibited”. Alligevel har der været behov for at acceptere visse nationale særregler for at imødekomme særlige lokale forhold.

Der skal dog altid være passende hensyntagen til vurdering af generelle forbedringer, vedligehold o.lign, hvorfor der løbende foretages forsøg, eksempelvis af nye sejltyper i USA.

Bestyrelsen ønsker at invitere klubbens medlemmer til et informationsmøde herom, så vi alle kan være orienterede og have gensidig forståelse for de mekanismer, der er etableret for at bevare Knarren som en en-type båd.

Et sådant informationsmøde planlægges afholdt i slutningen af januar eller begyndelsen af februar 2020 i Skovshoved eller Rungsted, og vi vender tilbage herom i god tid forinden.

Bestyrelsen ønsker alle klubbens medlemmer en glædelig jul, og et godt nytår – og så ses vi sikkert til vores arrangementer i vinter og forår.