Midlertidig regel omkring skødestolpen.

10. juni 2021 12:38 , af Per Flemming Christensen

Kære alle Knarr sejlere

 

Under den gældende forsøgsregel vedr. skødestolpen har der vist sig visse uhensigtsmæssigheder. Det har bl.a. betydet, at det har været svært for Regeludvalget at foretage en reel håndhævning af forsøgsreglen.

 

Intensionen med forsøgsreglen har været at skabe mulighed for afprøvning af alternative løsninger vedr. skødestolpen. Bestyrelsen har derfor d. 10. JUNI 2021 godkendt en opblødning af reglen vedr. skødestolpen. Regelændringen er tidsbegrænset til udgangen af denne sæson (30. SEPTEMBER 2021). Se vedhæftede beskrivelse.

 

Knarr Bestyrelsen

Per Flemming Christensen