Nytårsbrev

31. december 2021 14:53 , af Per Flemming Christensen
Her på falderebet til 2022 vil jeg orientere om, at bestyrelsen efter Årsmødet 23. november 2021 konstituerede sig med følgende ændringer: Britha Dam Albrecht ønskede ikke genvalg som 1. suppleant, og Søren Leopold valgte at udtræde af bestyrelsen, men fortsætter som 1. suppleant, hvor han sammen med Jesper Dalsgaard Rasmussen og et kommende udvalg vil se nærmere på klubbens målsætninger, bæredygtighed og strategi; herom mere senere. Ny i bestyrelsen er Mads Freek Petersen (OD15), som er tiltrådt som ny kasserer - velkommen til Mads.
Bestyrelsen består således af:
Per Fl. Christensen, bestyrelsesformand (Admiral)
Mads Freek Petersen, kasserer
Morten Reinhold, formand for klasseregeludvalget
Jakob Zarp, formand for kapsejladsudvalget
Henrik Søderlund, kapsejladsudvalget
Jesper Dalsgaard Rasmussen, formand for marketingsudvalget
Ulf Røgeberg, teknisk ekspert
Søren Leopold, 1. suppleant
Sekretærrollen er indtil videre ikke endelig besat.
Bestyrelsen har efterfølgende udpeget medlemmer af klasseregeludvalget. Efter at Morten Reinhold i sommeren 2021 overtog formandsposten, har Ulf Røgeberg valgt at udtræde, men vil fortsat stille sin mangeårige tekniske viden til rådighed for udvalget. Ny i regeludvalget er Rasmus Fredsted (OD102) - velkommen til Rasmus.
Klasseregeludvalget består herefter af:
Morten Reinhold, formand
Jes Thomsen
Michael Chr. Knudsen
Thomas Olsen
Rasmus Fredsted
I lyset af disse ændringer har bestyrelsen fundet det rigtigt, at Morten Reinhold afløser Ulf Røgeberg i IKA Technical Committee, som herefter har Morten og Jes Thomsen som danske medlemmer.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne rette en meget stor tak til Ulf for en fantastisk indsats for klubbens medlemmer i Danmark, og for en uvurderlig indsats i det internationale samarbejde. Jeg er især glad for, at Ulf fortsat vil bidrage med teknisk rådgivning og anden bistand. Tiden er desværre ikke til større fremmøde, men bestyrelsen vil, når lejlighed byder sig, på passende vis forstå at honorere indsatsen gennem årtier.
Med disse ord ønsker jeg alle et godt nytår, og en fantastisk sæson 2022.