Referat fra Årsmødet 2016

18. januar 2017 15:11 , af Peter Bøttcher

Dansk Knarr Klubs Årsmøde blev afholdt og dirigent Jes Thomsens stod for styring af forsamlingen. Kasser Per Fl. Christensen var referent og Referat samt årsberetning fra formand/admiral finder du her:

Referat fra årsmødet
Bilag 1: Formandens beretning

Billeder fra begivenheden findes på Knarr Klubbens Facebook side. Kapsejladskalenderen vil kommunikeres, så snart de sidste datoer er faldet på plads.