Registreringsprocedure hos KDY for DM i Rungsted 19.-20. september 2020

13. september 2020 17:59 , af Per Flemming Christensen
Registrering til DM i Rungsted 19.-20. september 2020.
For at sikre en hurtig og Corona-sikker registrering i bureauet til Knarr DM bedes alle sejlere indsende følgende dokumentation via email:
Det skal sendes til ape@kdy.dk og være klubben i hænde senest senest d. 16. september 2020.Målebrev
Deltager ejer / lånebevis
Ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for tingskade pr. stævne eller tilsvarende i anden valuta.
Liste med numre på sejlknapper i de sejl der benyttes under stævnet. Der må benyttes 1 storsejl og 2 fokke under stævnet
Kopi af dokumentation for medlemskab af en sejlklub for hele besætningen.
Få nu det hele med, så ingen kommer i sidste-øjebliks-bekneb.
KDY.DK
www.kdy.dk

Vedhæftede filer