Sletten Cup 2018 - sol, vind og reprimande

20. juni 2018 23:36 , af Peter Bøttcher

Så lykkedes det for 49. gang at få gennemført Sletten Cup med ialt 5 sejladser og en velbesøgt frokost. Stor tak til Sletten Bådeklub m. Michael Christiansen og hans assistenter for en dejlig weekend, der bød på vind på 3 -6 sek/mtr. med udfordrende vindskift.

Vinderen blev overbevisende OD112 med Henrik Søderlund og besætning med 13 pt., nr. 2 blev OD137 m. Kim Bruhn-Petersen og besætning og på 3rd. pladsen kom OD46/104 med Troels Bjerg og besætning.

 

Men ikke alt var godt, desværre - hvorfor?

Stævnet var præget af alt for mange kollisioner, nærved kollisioner, protester og bøvl. Det er meget beklageligt at vinterens arrangementer omkring de nye kapsejladsregler ikke at have haft den ønskede præventive effekt. I kampens hede sker det for ofte, at kombattanterne glemmer vores fælles spilleregler, som er defineret i Code of Conduct. Hvis vi skal have det sjovt på vandet SKAL disse efterleves ligesom at det er vores alles pligt at kunne kapsejladsreglerne og udvise rettidig omhu, så vi undgår disse episoder. Kapsejladsudvalget får til opgave at se på hvilke initiativer som kan medvirke til at minimere antallet af episoder.

Formanden